Tưới nhỏ giọt đã thay đổi nông nghiệp như thế nào

Tưới nhỏ giọt là gì?

Tưới nhỏ giọt là hệ thống cung cấp nước và dinh dưỡng hiệu quả nhất để trồng trọt. Nó cung cấp nước và chất dinh dưỡng trực tiếp đến vùng rễ cây, với số lượng thích hợp, vào đúng thời điểm, vì vậy mỗi cây có được chính xác những gì nó cần, khi cần, để phát triển tối ưu. Nhờ đó nông dân có thể tạo ra năng suất cao hơn trong khi tiết kiệm nước cũng như phân bón, năng lượng và thậm chí các sản phẩm bảo vệ cây trồng.

Làm thế nào nó hoạt động?

Nước và chất dinh dưỡng được phân phối trên cánh đồng trong các đường ống gọi là ống nhỏ giọt, có các đơn vị nhỏ hơn được gọi là ‘nhỏ giọt. Mỗi vòi nhỏ giọt phát ra những giọt chứa nước và phân bón, dẫn đến việc áp dụng thống nhất nước và chất dinh dưỡng trực tiếp đến từng vùng rễ của cây, trên toàn bộ cánh đồng.

Tại sao nông dân thích tưới nhỏ giọt?

Lý do rất đơn giản. Tưới nhỏ giọt không chỉ mang lại ROI lớn hơn so với các phương pháp tưới khác. Nó còn mang lại cho nông dân một cách hiệu quả và đơn giản để vận hành trang trại của họ.

Sản lượng chất lượng phù hợp cao hơn
Tiết kiệm nước rất lớn: không bốc hơi, không chảy nước, không lãng phí.
Tưới nhỏ giọt đồng đều ở bất kỳ địa hình và bất kỳ loại đất nào.
Tiết kiệm năng lượng: nó hoạt động ở áp suất thấp.
Sử dụng hiệu quả phân bón và bảo vệ cây trồng, không bị rò rỉ.
Ít phụ thuộc vào thời tiết, ổn định hơn và rủi ro thấp hơn.

Tại sao thế giới cần tưới nhỏ giọt

Đến năm 2050, sẽ có 10 tỷ người sống trên hành tinh của chúng ta. Bao gồm sự khan hiếm nước ngày càng tăng, và rõ ràng tại sao chúng ta cần một cách để tăng năng suất nông nghiệp và hiệu quả tài nguyên. Đó là nơi mà tưới nhỏ giọt phù hợp, thay đổi kinh tế nông nghiệp toàn cầu. Bằng cách cho phép người nông dân để sản xuất nhiều lương thực cho mỗi ha và mét khối nước.

Giảm tác động của hạn hán và biến đổi khí hậu đến sản xuất lương thực.
Tránh ô nhiễm nước ngầm và sông ngòi do rửa phân bón.
Hỗ trợ cộng đồng nông thôn, giảm nghèo, giảm di cư đến các thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *